Çukurova Üniversitesindeki tüm fakültelerde eğitim düzeyini yükseltmek, araştırma ve geliştirme faaliyetleri artırmak, yükseköğretim gören öğrencilerin ve akademisyenlerin mesleki, ekonomik, sosyal ve kültürel, moral, spor ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli araştırma ve çalışmalar yapmak, yaptırmak, yardımcı olmak, öneriler hazırlamak ve bunları her türlü mali kaynak ve imkanlarla da destekleyerek çözüme kavuşturmak, ayrıca öğrencilerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde deneyim kazanmalarına yardımcı olmaktır.