a) Mütevelli Heyeti
b) Yönetim Kurulu
c) Denetim Kurulu