Vakfın kuruluş malvarlığı kurucu mütevelli heyet tarafından vakfa tahsis edilmiş olan 90.000,00 (Doksanbin TL)'dir.
Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.